CENNIK USŁUG PRYWATNYCH

www.madejdent.pl

 

DIAGNOSTYKA

 

1.

Bezpłatna kontrola

bezpłatne

2.

Bezpłatny przegląd zębów

bezpłatne

3.

Konsultacja Stomatologiczna

 od 50 zł

4.

Wypisanie zaświadczenia

50 zł

5.

Zdjęcie RTG wewnątrzustne

20 zł

6.

Zdjęcie RTG panoramiczne

50 zł

7.

Zdjęcie RTG zatok szczękowych

50 zł

8. 

Zdjęcie RTG  stawów skroniowo - żuchwowych

50 zł

9. 

Zdjęcie RTG cefalometryczne

50 zł

10. 

Zdjęcie RTG przednio - tylne czaszki (AP)

50 zł

11. 

Zdjęcie RTG tylno - przednie czaszki (PA)

50 zł

12. 

Program oceny wieku kostnego

50 zł

13. 

Konsultacja + plan leczenia + zdjęcie RTG panoramiczne

100 zł

 

PROFILAKTYKA

 

1.

Usuwanie kamienia nazębnego

 

 

 • jeden łuk zębowy

100 zł

 

 • dwa łuki zębowe

160 zł

 

 • usuwanie kamienia nazębnego w powiększeniu pod mikroskopem

300 zł

2.

Piaskowanie zębów

 

 

 • jeden łuk zębowy

100 zł

 

 • dwa łuki zębowe

160 zł

3.

Usuwanie kamienia i piaskowanie zębów obszaru całej jamy ustnej

280 zł

4.

Lakowanie bruzd – ( 1 ząb )

 40 zł

5.

Lakowanie rozszerzone ( 1 ząb )

 60 zł

6.

Płukanie kieszonki dziąsłowej

 50 zł

7.

Fluoryzacja łuków zębowych żelem

 60 zł

8.

Fluoryzacja zębów lakierem za każdy ząb

 20 zł

9.

Leczenie nadwrażliwości ( 1 ząb )

 30 zł

 

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA

 

1.

Znieczulenie

 20 zł

2.

Estetyczne wypełnienie kompozytowe:

 

 

 • małe

100 - 120 zł

 

 • średnie

140 - 160 zł

 

 • duże

180 - 200 zł

3.

Wypełnienie glassjonomerowe

 120 - 200 zł

4.

Zastosowanie preparatu MTA

 50 zł

5.

Odbudowa zęba na wkładzie z włókna szklanego

 250 zł

(+50 zł za kolejny wkład)

6.

Korekta koloru i kształtu zęba przez licowanie kompozytem

 250 zł

7.

Zamykanie diastemy kompozytem (dwa zęby)

 250 zł

8.

Wypełnienie zęba mlecznego:

 

 

 • glasjonomerem

 80 - 100 zł

 

 • kompozytem (kolorowe lub białe)

 100 - 120 zł

9.

Opatrunek leczniczy

 50 zł

10.

Szynowanie zębów ( do 3 zębów )

 200 zł

11.

Szynowanie zębów każdy następny element

 50 zł

12.

Leczenie w powiększeniu mikroskopowym dopłata w zależności od czasu trwania zabiegu

 100 -250 zł

 

LECZENIE ENDODONTYCZNE 

(w cenę leczenia wliczone są zdjęcia RTG)

 

3.

Amputacja miazgi zęba w znieczuleniu miejscowym

 120 zł

2.

Leczenie kanałowe zęba ( w zależności od ilości kanałów i zastosowanej metody leczenia )

 400 - 1 200 zł

3.

Dopłata do powtórnego leczenia kanałowego - reendo

 200 zł

4.

Usuwanie złamanego narzędzia z kanału zębowego

 150 - 250 zł

5.

Udrożnienie zobliterowanego kanału

 150 - 250 zł

6.

Usunięcie zębiniaka

 150 - 200 zł

7.

Pokrycie mikropęknięcia materiałem typu MTA i BIODENTINE

 250 zł

 

WYBIELANIE ZEBÓW

 

1.

Metoda gabinetowa z lampą przyspieszającą wybielanie BEYOND

 600 - 800 zł

2. 

Metoda nakładkowa w (cenie trzy wizyty)

 400 - 500 zł

3. 

Nakładki uniwersalne, cena za 4 szt. (w cenie dwie wizyty)

 300 zł

4. 

Wybielanie zęba martwego (w zależności od ilości wkładek)

 100 - 200 zł

 

PROTETYKA STOMATOLOGICZNA

 

1. 

Konsultacja protetyczna (wykonanie i analiza modeli roboczych)

 100 zł

2. 

Licówka Pełnoceramiczna

 1 000 zł

3. 

Inlay/Onley/Overlay:

 

 

 • złoto

 600 - 1 200 zł

 

 • porcelana

 1 200 zł

 

 • kompozytowy

 350 - 450 zł

4. 

Korony:

 

 

 • tymczasowa

60 zł

 

 • pełnoceramiczna

 1 200 zł

 

 • porcelanowa na podbudowie metalowej

 600 - 800 zł

 

 • kompozytowa

 500 zł

 

 • lana metalowa

 400 zł

5. 

Protezy akrylowe:

 

 

 • całkowita

 650 zł

 

 • mikro proteza

 300 zł

6. 

Protezy elastyczne:

 

 

 • akronowa

 1 000 zł

 

 • szkieletowa

 1 000 zł

 

 • hybrydowa (szkieletowo-akronowa)

 1 600 zł

 

 • szkieletowa na zatrzaskach – cena ustalana indywidualnie

 

7. 

Podścielenie protezy

 250 zł

8. 

Naprawa protezy ( w zależności od rodzaju uszkodzenia)

 50 - 100 zł

9. 

Szyny relaksacyjne

 200 zł

10. 

Zdejmowanie starych uzupełnień ( w zależności od usuwanej pracy protetycznej)

 100 - 300 zł

11. 

Cena prac kombinowanych ustalana indywidualnie z lekarzem

 

12. 

leczenie w powiększeniu mikroskopowym dopłata w zależności od czasu trwania zabiegu

 100 - 250 zł

 

PERIODONTOLOGIA

 

1. 

Badanie periodontologiczne (głębokość kieszonek, wskaźników API / PBI)

 150 zł

2. 

Kiretaż zamknięty w znieczuleniu za każdą ćwiartkę

 200 zł

3. 

Kiretaż otwarty ( w zależności od ilości przestrzeni zębowych)

 250 - 450 zł

4. 

Pokrycie recesji dziąsła metodą „przesuniętego płata”

500 - 1 000 zł

5. 

Pokrycie recesji dziąsła metodą „przeszczepu” ( w zależności od ilości zębów )

800 - 1 300 zł

6.

Dopłata do pokrycia recesji dziąsła w powiększeniu pod mikroskopem

400 - 600 zł

 

CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA

 

1.

Ekstrakcja w znieczuleniu:

 

 

 • Ząb mleczny

 50 - 100 zł

 

 • Ząb rozchwiany

 100 zł

 

 • Ząb jednokorzeniowy

 100 - 150 zł

 

 • Ząb wielokorzeniowy

 150 - 200 zł

 

 • Dłutowanie zęba z separacją- ekstrakcja skomplikowana

 250 - 350 zł

 

 • Operacyjne usuwanie zęba zatrzymanego

350 - 500 zł

2. 

Hemisekcja jednego korzenia

 250 zł

3. 

Resekcja

 300 - 1000 zł

4.

Radektomia

400 - 500 zł

5. 

Nacięcie i drenaż ropnia

 100 zł

6. 

Plastyka kaptura dziąsłowego

 150 zł

7. 

Plastyka wędzidełka języka (przy użyciu noża chirurgicznego)

 150 - 200 zł

8. 

Plastyka wędzidełka wargi górnej (przy użyciu noża chirurgicznego)

 150 - 200 zł

9. 

Odsłonięcie korony zęba zatrzymanego przy użyciu noża chirurgicznego

 200 zł

10. 

Usunięcie przerostów błony śluzowej przy użyciu noża chirurgicznego

 100 - 200 zł

11. 

Gingiwektomia (przy użyciu noża chirurgicznego i powiększenia)

 500 zł

12. 

Wydłużenie korony klinicznej zęba

250 - 300 zł 

 

IMPLANTOPROTETYKA

 

1.

Konsultacja implantologiczna wraz z planem leczenia (zdjęcie pantomograficzne wliczone w cenę)

150 -200 zł
2. 

Wszczepienie pojedynczego implantu 

2 500 - 3 000 zł
3.

Korona ceramiczna na implancie (wraz z łącznikiem)

2 000 - 2 500 zł
4.

W przypadku mostu - 1 pkt przęsła 

600 - 1 000 zł
5.

Proteza typu overdenture na 2 implantach*

4 000 - 5 000 zł
6.

*każdy dodatkowy element protetyczny w protezie przy zastosowaniu większej ilości implantów

600 - 1 000 zł
7.

Zastosowanie biomateriału do rekonstrukcji ubytków kostnych, lub jako przygotowanie do implantacji

500 - 2000 zł
8.

Augmentacja wyrostka materiałem kościozastępczym oraz zastosowanie fibryny bogatopłytkowej PRF (cena w zależności od rozległości odbudowy, do uzgodnienia w trakcie wizyty konsultacyjnej)

 
 

 

ORTODONCJA

 

 

1.

Informacje wstępne ( Przewodnik ortodontyczny MEDISTICA stomatologia )

bezpłatne
2.

I Wizyta - konsultacja ortodontyczna

(pakiet) 200 zł
 
 • konsultacja ortodontyczna
100 zł
 
 • wykonanie wycisków i modeli diagnistycznych
100 zł
 
 • wykonanie dokumentacji fotograficznej
50 zł
 
 • zdjęcie RTG panoramiczne
50 zł
 
 • zdjęcie RTG cefalometryczne
50 zł
3. II Wizyta - przygotowanie indywidualnego planu leczenia ortodontycznego 200 zł
 
 • analiza modeli, zdjęć, analiza cefalometryczna
150 zł
 
 • indywidualny plan profilaktyczny i instruktaż higieny
50 zł
4. Aparaty ruchome  
 
 • Korektor klasy II ( aparat Twin Block )
1 000 - 1 200 zł
 
 • Korektor klasy III ( aparat Frankla )
1 000 - 1 200 zł
 
 • Płytka Schwarza
500 - 600 zł
 
 • Aparat Moralesa
500 - 600 zł
 
 • Utrzymywacz przestrzeni ( akrylowy )
300 - 400 zł
 
 • Zgryz konstrukcyjny
50 zł
 
 • Płytka przedsionkowa
50 zł
5. Aparaty stałe ( 1 Łuk )  
 
 • Aparat stały metalowy (MAESTRO®)
1 600 zł
 
 • Aparat stały kosmetyczny (ceramiczny)
2 500 zł
 
 • Aparat stały mieszany (metal + ceramika)
2 300 zł
 
 • Aparat Hassa
1 200 zł
 
 • Aparat HYRAX ( lutowany )
1 000 zł
 
 • Rotator
300 - 400 zł
 
 • Ekspander
300 - 400 zł
 
 • Łuk podniebienny
200 - 300 zł
 
 • Maska twarzowa
300 - 400 zł
 
 • Aparat Herbsta
1 000 - 1 100 zł
 
 • Aparat Pendulum
800 - 900 zł
6. Aparaty retencyjne  
 
 • Retainer stały
250 - 350 zł
 
 • Płytka retencyjna
300 - 400 zł
 
 • Szyna retencyjna
250 - 350 zł
 
 • Aligner
800 - 1 000 zł
7. Wizyta kontrolna  
 
 • Aparaty ruchome
100 zł
 
 • Aparaty stałe
100 - 200 zł
 
 • Aparaty retencyjne
80 zł
8.  Zdjęcie aparatu + diagnostyka końcowa
( w cenę wizyty wliczony jest zabieg higienizacyjny oczyszczania zębów )
350 zł
9. Naprawa aparatu  
 
 • naprawa aparatu ruchomego z wyciskiem
100 zł
 
 • element dodatkowy lub naprawa aparatu stałego
50 - 250 zł
 
 • przyklejenie elementu na odsłonięty chirurgicznie ząb w aparacie stałym
150 zł
 
 • naprawa aparatu retencyjnego stałego / pkt
50 zł
 
 •  naprawa aparatu retencyjnego z wyciskiem
100 zł
 

MEDYCYNA ESTETYCZNA

 

1. 

Zabiegi kwasem hialuronowym:

 

 

900 zł

 

900 zł

 

 • Bioaktywacja i odmłodzenie skóry twarzy 

1 500 zł

 

1 200 zł

 

600 zł

 

700 zł

 

800 zł

 

600 zł

2. 

Zabiegi toksyną botulinową (BOTOX)

 

 

 • Jedna okolica zabiegowa

500 zł